Antagna utmaningar

Utmanare

Deltagande elever

Anta utmaningen

Som arbetsgivare får du tillgång till kompetens och kan samtidigt erbjuda gymnasieungdomar en väg in i arbetslivet genom att anta en eller flera av nedan utmaningar.

1
Bli ambassadör

2
Erbjud tillfälliga jobb och feriejobb

3
Erbjud praktikplats

4
Bli fadderföretag

5
Erbjud studiebesök

6
Håll föreläsning

7
Erbjud gymnasie-
arbete

8
Erbjud läxhjälp

9
Bli mentor

10
Bli språkvän

11
Bli rådgivare till nyanlända UF-företagare

Vi har antagit utmaningen!

Här är ett urval av arbetsgivare som redan nu har antagit en eller flera utmaningar.

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.