Antagna utmaningar

Utmanare

Deltagande elever

Anta utmaningen

Som arbetsgivare får du tillgång till kompetens och kan samtidigt erbjuda gymnasieungdomar en väg in i arbetslivet genom att anta en eller flera av nedan utmaningar.

1
ERBJUD TILLFÄLLIGA JOBB OCH FERIEJOBB

2
Erbjud praktikplats

3
Bli språkvän

4
erbjud studiebesök

5
håll föreläsning

6
Bli mentor

7
Bli fadderföretag

8
Bli rådgivare till nyanlända UF-företagare

9
Erbjud gymnasiearbete

10
Erbjud läxhjälp

11
Bli ambassadör

Vi har antagit utmaningen!

Här är ett urval av arbetsgivare som redan nu har antagit en eller flera utmaningar.

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.