Erbjud gymnasiearbete

Erbjud gymnasiearbete

I årskurs 3 skall eleverna genomföra ett längre enskilt arbete som knyter an till deras program. Om frågeställningen knyter an till din organisation blir arbetet ”på riktigt”. Genom gymnasiearbetsutmaningen så kommer du att få frågeställningar utredda och nya idéer till din organisation och eleverna får möjlighet att sätta spets på sina arbeten.

Här anmäler du ditt intresse för utmaningen Gymnasiearbete.

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.