Erbjud tillfälliga jobb och feriejobb

Erbjud tillfälliga jobb och feriejobb

När du erbjuder tillfälliga jobb och feriejobb så säkerställer du en relation och behovet av kompetens i framtiden. Du löser ert arbetsbehov under ferietiden genom att hjälpa en eller flera ungdomar ut i arbetslivet. Gymnasieeleverna får nyttiga arbetslivserfarenheter samtidigt som ni får viktiga ambassadörer för ert företag.

Här kan du lägga upp tillfälliga jobb och feriejobb

Glöm inte! Aktiveringskoden är ”potential”.

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.