Bli fadderföretag

Bli fadderföretag

I konceptet för fadderföretag har du kontakt med våra elever under två år. Eleverna gör 3-4 projektarbeten under dessa två år och alla temaområden är knutna till fadderföretagets verksamhet. Företagets åtagande kan omfatta, besök, intervjuer, svara på frågor på mejl och telefon från en grupp av elever på cirka 3 stycken. Genom att vara fadderföretag kommer du att få frågeställningar utredda och nya idéer till din organisation samtidigt som eleverna får möjlighet att sätta spets på sina arbeten.

Här anmäler du ditt intresse för utmaningen Fadderföretag.

Utmaningar

Välj vilka utmaningar du är intressarad av:*

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.