Erbjud praktikplats

Erbjud praktikplats

Som handledare får du möjligheten att utbilda en framtida kollega i din bransch, skolan står för försäkring och arbetskläder. Lärare ansvarar för uppföljning och bedömning. Elever som behöver arbetslivserfarenhet och inte går på ett Nationellt program ska få möjligheten att lära sig ett yrke.

Här hittar du information om vad det innebär att vara handledare.
http://aplhandledare.skolverket.se/

Här anmäler du ditt intresse för utmaningen Praktikplats.

Utmaningar

Välj vilka utmaningar du är intressarad av:*

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.