Erbjud tillfälliga jobb och feriejobb

Erbjud tillfälliga jobb och feriejobb

När du erbjuder tillfälliga jobb och feriejobb så säkerställer du en relation och behovet av kompetens i framtiden. Du löser ert arbetsbehov under ferietiden genom att hjälpa en eller flera ungdomar ut i arbetslivet. Gymnasieeleverna får nyttiga arbetslivserfarenheter samtidigt som ni får viktiga ambassadörer för ert företag.

Utmaningar

Välj vilka utmaningar du är intressarad av:*

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.