Feriepraktik 2024

Feriepraktik är ett handlett ”sommarjobb” under tre veckor för dig som är född år 2007 och 2008. Du ska även vara folkbokförd i Eskilstuna kommun.

Ansökningsperioden för feriepraktik är 12 februari-11 mars 2024.

Feriepraktik är ett sommarjobb där du inte ersätter ordinarie personal. Du har en feriepraktikplats med handledare under tre veckor. Ungdomar som är född år 2007 och 2008 samt folkbokförda i Eskilstuna kommun, kan söka. Arbetsplatserna finns i Eskilstuna kommun och platserna lottas ut.

Syftet med praktiken är att ge en inblick i kommunens verksamheter och hur det kan vara att jobba här, samt att du ska få en första kontakt med arbetslivet. Du ska kunna ta emot samt förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter på svenska. Om du kan flera språk, skriv gärna det i ansökan. Feriepraktikplatserna lottas ut bland de sökande och det innebär att det inte blir någon rekryteringsprocess.

Läs mer här: 

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.