Suzan Östman Bäckman föreläser om bl.a. affärsutveckling

Suzan Östman Bäckman föreläser om bl.a. affärsutveckling

Suzan Östman Bäckman. Har ett stort intresse för och erfarenhet av att arbete med bl.a. affärsutveckling och marknadsföring, projektledning, styrelsearbete, platsutveckling. Suzan Östman Bäckman delar också med sig av erfarenheten kring att bo och arbeta utomlands,...

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.