Mäns våld mot kvinnor!

Mäns våld mot kvinnor!

Sofie Tenser arbetar som utvecklare på kommunledningskontoret inom området ”mäns våld mot kvinnor”. Under en timme föreläser och ger eleverna övergripande bild och fördjupade kunskaper kring detta område. Föreläsning avslutas med en frågestund. Mäns våld...

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.