Adrian Khaje jobbar på Nordea här i Eskilstuna inom gruppen kundsupport.
Adrian har tidigare studerat på Mälardalens Högskola och har en examen inom företagsekonomi med inriktning i redovisning och revision.
Utöver det har Adrian gedigen kunskap kring bankbranschen samt hur det är att studera vidare på högskola. Att få berätta om ekonomi och företagande är något Adrian brinner för samt tips och råd till elever kring vidare studier och hur bankvärlden fungerar.

Föreläsning är på ca. 60 minuter och avslutas med en stund för elverna att ställa frågor.

[caldera_form id="CF5db3286ee158b"]

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.