Cornelia Wingarhed från företaget Plantamed AB föreläser på temat hälsa!

Plantamed AB grundades 1979 av Raimo Heino. Han är medicine licentiate och har haft naturläkemottagning i över 40 år. Han är även författare till böckerna Nya Naturläkarboken och Våra Läkande Växter. Den kunskap och erfarenhet som Raimo Heino fått genom åren har han omsatt i utveckling av Plantameds produkter.

Företaget finns mitt i Sörmland vid Mälarens vatten, där tillverkas läkemedel, kosttillskott och hygienprodukter. Plantamed AB innehar Läkemedelverkets GMP-certifikat för läkemedelstillverkning samt API- tillverkning av aktiva farmaceutiska råvaror– en trygghet för dig som konsument!

[caldera_form id="CF5db3286ee158b"]

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.