Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande berättar och förklarar ingående hur Eskilstuna kommun styrs. Här får eleverna en intressant och matnyttig lektion kring Jimmy Janssons uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna. Det är ett uppdrag med många stora utmaningar, men också ett otroligt lärorikt, stimulerande och fantastisk kul utifrån att Eskilstuna verkligen utvecklas positivt.

Vem är då Jimmy Jansson?
Hej! Jag heter Jimmy Jansson och har just nu uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna. Det är ett svårt uppdrag med många stora utmaningar, som politiker säger när de menar att de finns problem. Men det är också ett otroligt lärorikt, stimulerande och fantastisk uppdrag utifrån att Eskilstuna verkligen utvecklas positivt och med kraft just nu. Jag har aldrig tänkt att jag ska ägna mig åt politik som jag gör nu. Men nu blev det så och jag ser det som några års engagemang och samhällsplikt för att göra Eskilstuna ännu bättre.
(Källa:https://www.socialdemokraternaeskilstuna.se/fortroendevalda/kommunalrad/jimmy-jansson/)

Vad är Kommunstyrelsen?
Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen sammanträder varje månad och består av 15 ledamöter och 7 ersättare. Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken.

Fördraget är ca. 60 minuter inkluderat tid för frågor från eleverna.

[caldera_form id="CF5db3286ee158b"]

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.