Sofie Tenser arbetar som utvecklare på kommunledningskontoret inom området ”mäns våld mot kvinnor”. Under en timme föreläser och ger eleverna övergripande bild och fördjupade kunskaper kring detta område. Föreläsning avslutas med en frågestund.

Mäns våld mot kvinnor är ett samlingsbegreppet som innefattar det våld som till största delen utövas av pojkar och män, men som drabbar flickor och kvinnor oproportionerligt hårt. I begreppet ingår våld i nära relation, fysiskt och sexuellt våld utanför nära relation, överfallsvåld, sexuella trakasserier, hot och trakasserier utifrån kön, hot och trakasserier på nätet, otrygghet i det offentliga rummet, prostitution & människohandel för sexuella ändamål, exploatering av kvinnokroppen samt hedersrelaterat våld och förtryck inkl. tvångsgifte och könsstympning.

[caldera_form id="CF5db3286ee158b"]

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.