Boka en föreläsning från Eskilstuna kommuns trafikavdelning.

På trafikavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun arbetar 28 personer inom följande verksamheter:

 • Trafiksäkerhet
 • Allmän kollektivtrafik
 • Särskild kollektivtrafik (färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och skolskjuts)
 • Främja hållbara resor
 • Trafikföreskrifter
 • Flytt av fordon
 • Trafiksignaler
 • Upplåtelse av allmänplats
 • Torghandel
 • Trafikmätningar
 • Parkeringsverksamheten

Trafikavdelningens uppdrag:
Trafikavdelningen ska arbeta för att skapa en attraktiv trafik- och stadsmiljö som leder till ett hållbart, tryggt, säkert och livfullt Eskilstuna.

Vill du boka den här föreläsningen?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med bekräftelse så fort som möjligt.

Beskriv kort i vilket sammanhang du vill boka aktiviteten.

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.