text_varmedoch.png
 På Gamla Residenset i Nyköping arrangerar vi workshops, konferenser och events för ökad kännedom och ökad kunskapsnivå om en mer hållbar livsstil, socialt företagande, cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Vi har licens för att arrangera workshops och konferenser med brädspelet Circula, där vi erbjuder företag, föreningar, skolor och organisationer inspiration, introduktion och att befästa praktiska kunskaper kring cirkulär ekonomi.
Under ett digitalt möte med oss berättar vi om hur vi jobbar och hur vi försöker skapa förutsättningar för ökad förståelse och ökad vilja att utveckla, ställa om och skapa hållbara cirkulära flöden och affärsmodeller i samhället och för företagare. Eleverna kommer kunna ställa frågor kring de ämnen som vi jobbar med.
Cirkulenterna drivs av Anna Bergström och Ingela Ljung på Gamla Residenset i Nyköping, båda med lång erfarenhet av att arbeta med både människor och hållbarhet. Ambitionen om att rädda världen lite grann förde oss samman och blev drivkraften för att starta upp en verksamhet där vi tar tillvara befintliga resurser för utveckling av nya! Anna var tidigare centrumledare och verksamhetschef för ReTuna i Eskilstuna.
[caldera_form id="CF5db3286ee158b"]

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.