Vesa Hiltula, återvinningschef på Eskilstuna Energi och Miljö föreläser om hållbar utveckling och och företagets arbete med att nå miljömålen.  Företaget har länge varit ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö för många kommuner i Sverige, men även länder utanför Sverige har fått upp ögonen för det enorma arbete med att bygga framtidens smarta lösningar inom återvinning och energi för kommande generationer.

Om Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB):

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan. För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även i framtiden beslutade våra ägare att starta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) – ett gemensamt driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEMs och SEVABs verksamheter och anläggningar.

För oss är hållbar utveckling en viktig del av det dagliga arbetet. Ett viktigt verktyg för att undersöka hur vi lyckas med detta arbete är den årliga hållbarhetsredovisningen. Årets redovisning visar bland annat att vi sänkt koldioxidutsläppen samt minskat antalet arbetsplatsolyckor inom vårt bolag.

2017 beslutade regeringen att alla större företag ska göra en hållbarhetsredovisning varje år. På detta sätt blir information om hur olika bolag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. Redovisningen beskriver hur vi arbetat med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Förutom att redovisa föregående års resultat ser vi även framåt och beskriver vad vårt fokus framöver präglas av.

Vill du boka den här föreläsningen?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med bekräftelse så fort som möjligt.

Beskriv kort i vilket sammanhang du vill boka aktiviteten.

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.