Håll föreläsning

Håll föreläsning

Har du eller din verksamhet möjlighet att föreläsa för våra elever? Det är oerhört viktigt att våra gymnasieelever får insyn i en mängd olika verksamheter så att de är blir väl förberedda inför vidare studier och sitt kommande yrkesliv. Tillsammans utformar vi föreläsningen så att den passar såväl er som oss.

OBS! Skriv gärna i meddelanderutan vad föreläsningen ska handla om, tidsåtgång, förslag på datum, hur stor åhörargruppen kan vara och vilken målgrupp ni riktar er mot.

Här anmäler du ditt intresse för utmaningen Föreläsning.

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.