Om Eskilstunautmaningen

Om Eskilstunautmaningen

Eskilstunautmaningen skapar möten där arbetsgivare får tillgång till framtidens kompetens samtidigt som unga människor får en kontakt och väg in i yrkeslivet. Som arbetsgivare kommer du i kontakt med motiverade och kunniga gymnasieelever som har olika bakgrund, utbildning och drömmar.

Genom Eskilstunautmaningen skapas feriejobb, praktikplatser, läxhjälp, mentorer och möjlighet till studiebesök ute i arbetslivet. Mötet mellan arbetsgivare och gymnasielever matchas, bokas och följs upp via eskilstunautmaningen.nu.

Eskilstunautmaningen säkrar framtida kompetensförsörjning och gynnar Eskilstunas arbetsmarknad och utveckling.

Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.