Ett samverkansprojekt mellan den kommunala gymnasieskolan och Affärsplan Eskilstuna.